Call Of Duty Wiki
Advertisement

Beschrijving[]

Dit artikel brengt een overzicht van de computer / client terminal en data systemen / servers gevonden in Call of Duty: Black Ops , waar deze te vinden en hoe.

Computer / Client Terminal[]

In het hoofdmenu van het spel in het start scherm, is het hoofdpersonage Alex Mason vastgebonden aan een stoel. Op de achtergrond hoort men dat hij wordt ondervraagd. De ondervragers blijken Jason Hudson en Greg Weaver te zijn.

Alex Mason bevrijden uit de stoel[]

Het is voor de speler mogelijk om Alex Mason zich te laten vrij maken uit de stoel:

 • Door snel de LT en RT herhaaldelijk na elkaar in te drukken op Xbox 360;
 • Door snel de L2 en R2 herhaaldelijk na elkaar in te drukken op PlayStation 3;
 • Door SPATIEBALK herhaaldelijk in te drukken op de PC.

Nu kan de speler zich als Alex Mason verplaatsen binnen in de ondervragingsruimte. Dit speelt ook de Achievement / Trophy "Just Ask Me Nicely" vrij.

Computer lokatie in-game[]

Achteraan in de ruimte, links achter de stoel, is er een computer / client terminal die gebruikt kan worden door de speler om zich met verscheidene data systemen / servers in-game te verbinden.

Afhankelijk van het gaming platform waarmee men speelt, zal een game prompt vragen om een bepaalde actie, t. t. z. game controller button of toetsenbord toets in te drukken om de computer / client terminal te gebruiken.

 • Hou de blauwe X-button ingedrukt op XBox 360;
 • Hou de blauwe X-button ingedrukt op PlayStation 3;

Data Servers[]

Verschillende data systemen / servers bestaan in het spel. Er zijn vier bevestigde systemen, met de naam "CIA", "DERRIESE", "DOD" en "DREAMLAND". Ad hoc, heeft niemand gevonden noch bevestigd zich te hebben verbonden op andere dan deze vier systemen.

Server toegang[]

De data systemen / servers zijn toegankelijk via de in-game computer, met behulp van de LOGIN en RLOGIN [system] computer opdrachten (commando's) .

Voer de LOGIN opdracht binnen de computer console uit, om de speler te verbinden met een andere gebruiker (USER) van het systeem, op het systeem waar men zich het laatst aanmeldde.

B. v. b. bij het eerste gebruik van de computer is de speler verbonden met het CIA data systeem en er als gebruiker "amason" op aangemeld.

{{{message}}}


Om zich aan te melden als Jason Hudson , voer het LOGIN commando uit, voer als gebruiker (USER) in: "jhudson" en als paswoord (PASSWORD): BRYANT1950. :

{{{message}}}


Het RLOGIN [system] commando moet je invoeren om zich met andere data systemen / servers te verbinden, t. t. z. elk ander systeem dan hetgeen de speler op dat ogenblik is aangemeld. Het blijft echter mogelijk zich op hetzelfde systeem aan te melden met het commando RLOGIN [system] gevolgd door USER en PASSWORD, zelfs indien de speler zich er reeds heeft aangemeld.

Merk op dat men eender welke USER kan opgeven wanneer deze gevraagd is door LOGIN en RLOGIN [system] commando's. Noch het LOGIN, noch het RLOGIN [system] commando valideert een ingevoerde USER apart van een ingevoerd PASSWORD. Beide commando's zullen enkel dan het resultaat van een connectie tonen, nadat de speler een USER met PASSWORD heeft ingevoerd. Dit impliceert dat men niet kan raden of zeker zijn of de USER een account heeft op het beöogde systeem:

Als de ingevoerde USER - PASSWORD combinatie niet bestaat, zullen zowel het LOGIN als RLOGIN [system] commando als resultaat "Invalid Password" in de console tonen:
{{{message}}}


{{{message}}}Als de ingevoerde USER - PASSWORD combinatie wél bestaat, zal de verbinding slagen.
LOGIN start een nieuwe verbindingssessie voor de ingevoerde USER op het systeem waarmee een gebruiker reeds verbonden is.
RLOGIN [system] start een nieuwe verbindingssessie voor de ingevoerde USER op het ingevoerde systeem voor [system].

Men kan raden naar geldige systeem namen, want het RLOGIN [system] commando valideert de ingevoerde systeem naam en controleert of deze bestaat:

Als er geen waarde ingevoerd werd voor de [system] parameter, zal RLOGIN [system] als resultaat "Error: Invalid Input - expected machine name" tonen.

{{{message}}}


Als het ingevoerde [system] niet bestaat, zal RLOGIN [system] als resultaat "Error: unknown system" tonen.

{{{message}}}


Als het ingevoerde [system] wél bestaat, zal RLOGIN [system] verder om een USER en PASSWORD vragen.

Computer commando's[]

Verscheidene computer commando's zijn voor handen om met een systeem te werken, Commando's zijn instructies, geschreven in begrijpelijke mensentaal, die men een computer wil laten uitvoeren. Commando's moeten ingevoerd worden in de computer console.

Help commando[]

Als je een foute commando intikt, toon de console onderstaande:


{{{message}}}


help - toont help informatie en elk geldig commando om in de computer in te voeren.

cat [file] of print [file] of type [file] - Toont de inhoud van een bestand (.TXT, .PIC, .SND).

cd [.|..|path] - Veranderen van directory. "." wordt gebruikt in een bestandspad om het pad naar de ouder (parent) van de huidige directory, ".." wordt gebruikt om naar de parent dir te navigeren. Gekende bestandspaden zijn "/HOME" (= systeem dir met alle gebruikers hun home directories), "/BIN" ( = Op UNIX systemen, de traditionele zogenaamde shell-environment, bevat deze dir de commando's die voor elke gebruiker beschikbaar zijn), en "/" ( = root dir op het systeem).

decode [string]- decodeert een geëncrypteerde tekst d. m. v. een standaard C. I. A. cypher.

encode [string] - encodeert een tekst d. m. v. een standaard C. I. A. cypher.

cls - wist het console scherm.

dir- toont de inhoud (bestanden) van de huidige directory

rlogin [system] - zich verbinden met een systeem / server, t. t. z. elk ander systeem dan hetgeen de speler op dat ogenblik is aangemeld. Bevestigde systemen zijn CIA, DREAMLAND , DOD en DERRIESE.

login - zich verbinden als andere gebruiker (user) op een systeem waar op dat ogenblik is aangemeld. Parameters zijn USER gevolgd door PASSWORD.

mail - opent de electronische mailbox van de aangemelde gebruiker. Dit is een zeer informatieve plaats om te bezichtigen.

who - toont de lijst van gebruikers (users) die een account op het systeem hebben waarop men is aangemeld. Om accounts te vinden die niet via het who commando zijn vertoond, controleer daartoe de inhoud van de home directory: CD /HOME dan LS of DIR.

exit - verbindingssessie afsluiten / gebruiker afmelden, laatst aangemeld, op het systeem waarop de speler op dat ogenblik is aangemeld.

BIN map[]

Zoals ook op echte UNIX-gebaseerde systemen men in de BIN map, dat ligt in het systeempad van de binaries, alle uitvoerbare programma's kan opsporen, kan men meer commando's op het data systeem terug vinden in de gelijknamige BIN map. Voer daartoe de volgende commando's in:

{{{message}}}


ls - toont de inhoud (bestanden) van de huidige directory, net zoals het commando dir.

zork - start de klassieker text-based avonturenspel Zork op de computer. Speel Zork om de Achievement / Trophy "Eaten By A Grue" vrij te spelen.

doa - start de top-down shooter style arcade game waar de speler moet trachten horden zombies te liquideren en zo hun weg te banen doorheen verscheidene spelgebieden. Speel Dead Ops Arcade om de "Insert Coin" Achievement / Trophy vrij te spelen.

alicia - begint een oneindige sessie met Alicia, een virtuele therapeut. Voer quit of q in om haar te doen stoppen.

foobar - toont de tekst: "Fee Fie Foe Foo!"

hello sailor - start Zork, net zoals het commando zork.

more - toont op een nieuwe lijn in de console de tekst ---MORE---.

Bijzondere commando's[]

Het volgende commando - 3arc - werd gevonden. Het commando is in feite de Clan Tag van elke bot die actief is tijdens Combat Training mode.

{{{message}}}


3ARC UNLOCK - een cheat code dat de Zombies map "Five" en alle single-player missies vrijspeelt. Dit schakelt de Achievement / Trophy "Stand Down" uit !

3ARC INTEL - een cheat code dat alle intel in het spel vrijspeelt om te bekijken, maar schakelt de Achievement / Trophy "Closer Analysis" uit!

Trivia[]

 • Het toetsenbord van de console is een onvolledig QWERTY toetsenbord.
 • Hoewel output tekst in kleine letters en hoofdletters getoond wordt daar waar men het verwacht, kan een speler de computer commando's enkel in hoofdletters invoeren.
 • Het MORE commando wordt normaal op een UNIX-based systeem als commando gebruikt om dieper in een tekst te gaan lezen. In tegenstelling tot dit, kan men hier geen output / uitvoer redirecten naar een ander commando.
 • DIR en LS hebben hetzelfde effect. Het DIR commando is typisch op een Microsoft DOS-based systeem, terwijl het LS commando typisch is voor een UNIX-based systeem.
 • Men kan de invoer-cursor niet verplaatsen in de computer console.
 • Het commando CD_, met _ staande voor een spatie, op een Windows shell toont in de console het volledige pad naar de plaats waar men zich bevindt op dat ogenblik. CD_[path] navigeert de shell-gebruiker naar opgegeven pad maar vreemdgenoeg in het spel zelf dan, kan de gebruiker het commando met een bestandsnaam oproepen, waardor de gebruiker als 't ware navigeert abstract binnen in het object.
Advertisement