Call of Duty Wiki
Advertisement
Call of Duty Wiki

Aby odblokować pułapkę, w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie dostępu do Pack-a-Puncha oraz zdobycie Galwakastetu. Następnie należy udać się do bunkra i odnaleźć telewizor z białym szumem, po czym zabić w jego pobliżu jednego zombie. Urządzenie to można spotkać w czterech miejscach:

 • jadłodajnia – naprzeciwko atutu Woda;
 • łóżka – przed przejściem do generatorów po lewej stronie od Pack-a-Puncha;
 • łóżka – przed przejściem do generatorów po prawej stronie od Pack-a-Puncha;
 • lobby – za kominkiem.

Telewizor zostanie włączony a gracz usłyszy pięć kodów o postaci: 1 litera, 4 cyfry. Należy je zapamiętać w danej kolejności. W dowolnej chwili można też dokonać interakcji z telewizorem, aby ponownie odsłuchać kody. Każda litera określa dom, w którym należy nastawić zegar. Odpowiednia godzina wyrażona jest przez cztery cyfry kodu. Oznaczenia literowe poszczególnych domów można odczytać z należących do nich skrzynek pocztowych:

 • A – żółty dom;
 • B – zielony dom;
 • C – cele;
 • D – ośrodek transfuzyjny;
 • E – pokój operacyjny;
 • F – pokój przesłuchań.

Zegary natomiast zlokalizowane są w następujących miejscach:

 • żółty dom - piętro – przy przejściu na schody;
 • zielony dom - piętro – przy wyjściu do ogródka;
 • cele – przy przejściu w stronę pokoju operacyjnego;
 • ośrodek transfuzyjny – między łóżkiem a przejściem do ogródka zielonego domu;
 • pokój operacyjny – na piętrze, po prawej stronie od gabloty z Ray Gunem Mark II;
 • pokój przesłuchań – w rogu naprzeciwko tablicy z napisem "I will have my ascension".

Zegary należy nastawić w kolejności podanej przez telewizor. Popełnienie błędu powoduje zresetowanie zadania. Konieczne jest wtedy zakończenie rundy i ponowne użycie telewizora, w celu otrzymania nowego zestawu kodów. Nastawiając zegar poprzez interakcję z nim, możliwe jest przesuwanie jego wskazówek zawsze o 15 minut do przodu, z kolei atakując go nożem – o godzinę. Po ustawieniu odpowiedniego czasu, znajdująca się w danym domu pułapka zostanie odblokowana. Wyjątkami są cele i pokój operacyjny. W pierwszym przypadku otwarta zostanie szafka, z której gracz może odebrać darmową, ulepszoną broń. Nastawienie zegara w pokoju operacyjnym z kolei zapewnia dostęp do gabloty z ulepszoną wersją Ray Guna Mark II.

Ponieważ kodów jest pięć a zegarów sześć, możliwe jest, że jedna z pułapek nie zostanie odblokowana. Należy wtedy udać się do nienastawianego zegara i dokonać z nim interakcji. W ten sposób odblokowana zostanie pułapka lub broń znajdująca się w danym domu.

Advertisement