FANDOM


AWtopright

Gniew Atlasu – osiągnięcie występujące w Call of Duty: Advanced Warfare. Aby zdobyć to osiągnięcie wystarczy ukończyć misję "Armada".