FANDOM


MW3tr

Informator – osiągnięcie występujące w Call of Duty: Modern Warfare 3.

Trzeba zebrać 22 materiały wywiadowcze.