Call of Duty Wiki
Advertisement
Call of Duty Wiki
Temat tego artykułu pojawił się w grze Call of Duty: Black Ops Cold War. Temat tego artykułu pojawił się w trybie zombie produkcji Treyarch.

Maszyna Dekompresji Izotopijnej Energii (ang. Decompressive Isotopic Estrangement Machine, także Maszyna DIE lub Prototyp Einheit-00) – Cudowna Broń, występująca na mapie Die Maschine i jeden z artefaktów w danych Requiem. W zależności od rodzaju zastosowanej amunicji wyróżnia się 5 wersji broni: podstawową Falę uderzeniową DIE oraz zdobywane przy jej pomocy Błyskawicę DIE, Krioemiter DIE, Novę-5 DIE i Termofazę DIE. Konstrukcja maszyny DIE pozwala na gromadzenie energii i rozładowywanie jej. Z tego powodu broń posiada dwa rodzaje ataku. Pierwszy z nich to strzał, powodujący rozładowanie energii. Efekt, obrażenia oraz zużywana ilość amunicji zależne są od wariantu broni. Drugi atak, zastępujący celowanie, to zbieranie energii z przeciwników. Każdy zabity w ten sposób zombie powoduje uzupełnienie amunicji broni o 3 pociski.

Fala uderzeniowa DIE

Fala uderzeniowa DIE jest podstawową wersją maszyny DIE. Strzał z broni powoduje wywołanie kulistej fali uderzeniowej o krótkim zasięgu, która zadaje 15000 punktów obrażeń każdemu przeciwnikowi znajdującemu się w jej pobliżu. Pojedynczy strzał zużywa 15 pocisków.

Zdobywanie

Falę uderzeniową DIE można uzyskać na cztery sposoby: poprzez wylosowanie jej w skrzynce losującej, otrzymanie jej jako legendarną nagrodę z prób, znalezienie jej w skrzyni z łupem dostępnej w ramach Easter Egga Coffin Dance lub zabranie jej z "salonu". Podczas gdy trzy pierwsze sposoby nie dają gwarancji uzyskania broni, ostatni z nich pozwala jednemu graczowi wyposażyć się w darmowy egzemplarz.

Aby zdobyć darmową Falę uderzeniową DIE konieczne jest najpierw zabicie podzielonego Megatona. Ostatnia zabita połowa upuszcza kartę, pod warunkiem, że nie została jeszcze podniesiona. Należy podnieść ją i udać się do laboratorium uzbrojenia. Następnie gracz powinien umieścić kartę w szafce zlokalizowanej na prawo od miejsca na skrzynkę losującą. Spowoduje to otwarcie szuflady, w której znajduje się pilot zdalnego sterowania DIE. Należy podnieść go i udać się do "salonu", gdzie w rogu na lewo od Hauer 77 można zdalnie aktywować maszynę DIE. Przez 30 sekund urządzenie będzie wsysało przechodzących przed drzwiami obok zombie. Zabicie w ten sposób 20 zombie naładuje broń. Jeśli się to nie uda, maszyna DIE wymaga 30 sekund na ochłodzenie przed ponownym jej uruchomieniem. Gdy urządzenie jest naładowane wystarczy ponownie je aktywować, by wystrzeliło i wyważyło drzwi, za którymi się znajduje. Wtedy jeden z graczy może podnieść maszynę DIE.

Błyskawica DIE

Błyskawica DIE to elektryczny wariant maszyny DIE. Strzela ona ciągłym promieniem, zadającym 1000 punktów obrażeń. Broń zużywa ok. 10 pocisków w czasie 1 sekundy przy ciągłym użyciu.

Zdobywanie

Aby zdobyć Błyskawicę DIE, gracz musi udać się do Mrocznego Eteru przy pomocy anomalii zlokalizowanej pod schodami na obszarze akceleratora cząstek. Anomalia ta pojawia się w chwili rozpoczęcia 4. kroku Easter Egga Seal the Deal i zdobyciu Fali uderzeniowej DIE. W przypadku rozgrywki w trybie Płoną dzwonki sań, wymagane jest jedynie zdobycie maszyny DIE.

Następnie gracz powinien odnaleźć jeden z trzech świecących się na żółto kryształów:

  • "apartament" – za Der Wunderfizz;
  • rozbity samolot – na prawo od wejścia do tunelu;
  • staw – na prawo za miejscem na skrzynkę losującą.

Używając Fali uderzeniowej DIE, należy zebrać energię z kryształu. Spowoduje to zaświecenie się lufy broni. Niestrzelając z maszyny DIE, należy udać się do akceleratora cząstek, gdzie w rogu, całkiem na prawo od barykady na najniższym poziomie można znaleźć skrzynię z trzema żarówkami. Gracz powinien strzelić w nią z maszyny DIE. Spowoduje to zapalenie się jednej z żarówek. Opisane czynności należy powtórzyć dla pozostałych kryształów. Po zapaleniu trzech żarówek jeden z graczy może dokonać interakcji ze skrzynią, aby wymienić maszynę DIE na Błyskawicę DIE.

Krioemiter DIE

Krioemiter DIE jest wariantem maszyny DIE strzelający ciągłym promieniem zamrażającym. Broń zadaje 2000 punktów obrażeń trafionym przeciwnikom i zużywa ok. 5 pocisków w czasie 1 sekundy przy ciągłym użyciu.

Zdobywanie

W celu zdobycia Krioemitera DIE, gracz musi najpierw odnaleźć drzewo, na którym rośnie duży grzyb. Znajduje się ono tuż przy przejściu z obszaru stawu do rozbitego samolotu. Zadaniem gracza jest zmuszenie Megatona do trafienia drzewa jego atakiem blasterem. Spowoduje to zmutowanie grzyba, z którego trzeba zebrać płyn kriogeniczny.

W celu zebrania płynu kriogenicznego potrzebne jest zdobycie pustej flaszki. Gracz powinien udać się do "apartamentu", gdzie na krawędzi budynku nad zejściem na "półpiętro" znajduje się skrzynia. Należy strzelić w nią Falą uderzeniową DIE, aby spadła na ziemię przy ciężarówce po stronie stawu. W tym miejscu gracz odnajdzie pustą flaszkę, którą musi podnieść i umieścić pod grzybem. Po minucie można podnieść wypełnioną flaszkę i zanieść do ambulatorium.

Naprzeciwko eterycznego tunelu znajduje się skrzynia, na której należy użyć flaszki. Wreszcie dokonanie interakcji ze skrzynią powoli graczowi wymienić maszynę DIE na Krioemiter DIE.

Nova-5 DIE

Nova-5 DIE stanowi odmianę maszyny DIE, która do działania wykorzystuje gaz Nova-5. Strzał z broni powoduje rozpylenie chmury gazu w miejscu trafienia. Zadaje on przeciwnikom 1500 punktów obrażeń na każde 250 ms. Broń z każdym strzałem zużywa 15 pocisków.

Zdobywanie

Do zdobycia wariantu Nova-5 DIE gracz musi najpierw wyposażyć się w pusty kanister. Zlokalizowany jest on na "półpiętrze" w niedostępnym miejscu nad "salonem" po stronie wyjścia na podwórze. Aby zdobyć kanister należy użyć przyciągnąć go przy pomocy trybu wsysania energii Fali uderzeniowej DIE, a następnie podnieść.

Kanister można teraz zanieść do laboratorium uzbrojenia i umieścić w jednostce sprzątającej znajdującej się przy schodach na prawo od Deadshot Daiquiri. Następnie gracz musi zabić jednego ogara zarazy w pobliżu urządzenia, aby napełnić kanister gazem. Należy wtedy go podnieść i umieścić na skrzyni znajdującej się na obszarze rozbitego samolotu, niedaleko przejścia do "sypialni". Pozostaje jedynie strzelić w kanister, by po użyciu skrzyni móc wymienić maszynę DIE na Nova-5 DIE.

Termofaza DIE

Termofaza DIE to plazmowa wersja maszyny DIE. Strzał z broni powoduje wytworzenie ognistej fali uderzeniowej, zadającej 50000 obrażeń każdemu przeciwnikowi w jej pobliżu. Broń zużywa przy tym 10 pocisków.

Zdobywanie

Aby zdobyć Termofazę DIE, gracz musi znaleźć bezpiecznik. Ukryty jest on pod dziobem rozbitego samolotu w niewielkiej skrzynce elektrycznej, którą należy otworzyć, strzelając w nią. Żeby jednak podnieść bezpiecznik konieczne jest, aby dziób samolotu uniósł się, co jest normalnym zjawiskiem w Mrocznym Eterze, a także poza nim, gdy od włączenia zasilania minie 10 rund.

Gdy gracz podniesie bezpiecznik, musi udać się do Mrocznego Eteru przy pomocy anomalii znajdującej się na obszarze stawu przy drzewie z grzybem, związanym ze zdobywaniem Krioemitera DIE. Anomalia ta pojawia się w chwili rozpoczęcia 4. kroku Easter Egga Seal the Deal. W przypadku rozgrywki w trybie Płoną dzwonki sań, wymagane jest jedynie zdobycie maszyny DIE.

Następnie należy udać się do laboratorium uzbrojenia, gdzie naprzeciwko maszyny Deadshot Daiquiri znajduje się przecinak plazmowy. Gracz powinien umieścić w nim bezpiecznik, co spowoduje otwarcie skrzyni i opuszczenie Mrocznego Eteru.

Od tego momentu gracz może wejść na ciężarówkę na obszarze stawu i dokonać interakcji ze skrzynią. Spowoduje to wymianą maszyny DIE na Termofazę DIE.

Osiągnięcia i trofea

Carpe DIEM obrazek osiągnięcia.png Carpe DIEM (Brązowe Bronze.png) (15Gamerscore.png)
Znajdź zaginioną maszynę Dekompresji Izotopijnej Energii w Die Maschine.
Advertisement