FANDOM


BlackopsNewTopright
„K.A.D., tu Wielkie Oko 6. Proszę o pozwolenie na start.”
— Mosely w misji WMD

Kapitan Mosely - postać grywalna w Call of Duty: Black Ops. Pilotuje samolot SR-71 Blackbird w misji ''WMD'', współpracuje z CIA. Po misji jego dalsze losy są nieznane.