Call of Duty Wiki
Advertisement
Call of Duty Wiki
Temat tego artykułu pojawił się w grze Call of Duty: Black Ops. Temat tego artykułu pojawił się w grze Call of Duty: Modern Warfare 3. Temat tego artykułu pojawił się w grze Call of Duty: Black Ops II. Temat tego artykułu pojawił się w grze Call of Duty: Black Ops III. Temat tego artykułu jest związany z realnym życiem.

NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) – organizacja wojskowa powstała na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego podpisanego 4 kwietnia 1946 roku. Zostaje wspomniana w Omnipedii w Call of Duty: Black Ops III. Występuje także w Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Black Ops i Call of Duty: Black Ops II.

Omnipedia

Traktat Północnoatlantycki (NATO, znany również jako Sojusz Północnoatlantycki) był organizacją wojskową, powstałą na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego, Traktatu o Wzajemnej Pomocy, podpisanego 4 kwietnia 1949 roku.

Traktat i organizacja zostały rozwiązane w roku 2028, decyzją ciała zarządzającego Rady Północnoatlantyckiej.

Założenie

Organizacja powstała na mocy Traktatu Brukselskiego, podpisanego w roku 1948 przez Belgię, Francję, Luksemburg, Holandię i Wielką Brytanię. Do NATO dołączyły: Kanada, Dania, Islandia, Włochy, Norwegia, Portugalia, i Stany Zjednoczone. NATO miało stanowić przeciwwagę dla rosnącej potęgi militarnej Związku Radzieckiego.

Militaryzacja

Mimo że sojusz był początkowo bytem politycznym, to wojna koreańska (1950-1953) spowodowała, iż zmienił on charakter na bardziej militarny i w takiej postaci mierzył się na siły z Układem Warszawskim od roku 1955 do końca zimnej wojny w roku 1991.

Akcje wojskowe

Pomimo roli, jaką NATO odegrało w zachowaniu sytuacji patowej charakteryzującej zimną wojnę i wspólnych manewrów, jakie temu towarzyszyły, siły NATO nie brały bezpośredniego udziału w żadnych działaniach wojennych, aż do końca 45-letniego impasu.

Z wyjątkiem aktywnej kampanii powietrznej w Bośni i Hercegowinie w roku 1995, a także działań antypirackich na wodach w okolicy Somalii, w latach 2009 - 2022, akcje wojskowe NATO były ograniczone do misji pokojowych na różnych obszarach, blokad morskich oraz nadzorowania stref zamkniętych dla ruchu powietrznego.

Rozwiązanie

Po rozpadzie Unii Europejskiej w 2025 roku i szybko postępujących zmianach w stosunkach dyplomatycznych dużej części państw europejskich, jakie miały miejsce w ciągu kolejnych trzech lat, NATO coraz częściej ulegało wewnętrznym impasom i nie mogło skutecznie funkcjonować.

3 stycznia 2028 roku, w kwaterze głównej w Belgii doszło do konsensusu, zdecydowano o rezygnacji z roli wojskowej organizacji, a programy pomocy humanitarnej zakończono w roku 2030.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Cały sojusz bierze udział w 3WŚ po ataku Rosjan na różne miasta państw europejskich należących do NATO, i po inwazji na nie.

Call of Duty: Black Ops

Tutaj USA razem z NATO prowadzi zimną wojnę z ZSRR i Układem Warszawskim.

Call of Duty: Black Ops II

NATO razem z USA walczy z KSO, któremu w zależności od wyboru gracza mogą przewodzić Chiny.

Call of Duty: Black Ops III

NATO zostało rozwiązane po rozpadzie Unii Europejskiej i zostało zastąpione przez Porozumienie Winslowa.

Advertisement