FANDOM


"Nikolai Never Die! Oh that rymes!."
"Nikolai nigdy nie umiera! O, rymuje się."
—Nikolai Belinski po unieknięciu śmerci.
"Die Suka!"
"Zdychaj suko."
—Nikolai Belinski po zabicu ogara.
"First take my money, then disappear. Just like my 4 wife."
"Najpierw bierze moje pieniądze, potem znika. Zupełnie jak moja czwarta żona."
—Nikolai Belinski gdy skrzynka losująca się przenosi.
"No power! Just like home"
"Bez zasilania! Jak w domu."
—Nikolai Belinski przed włączeniem zasilania.
"Reach for VODKA toniiiiiight!!!!"
"Sięgnijmy po WÓDKĘ tej nooooocy!!!"
—Nikolai Beliński po wypiciu Juggernoga.
"Waiting is good. I can get more drink."
"Czekanie jest dobre. Mogę więcej wypić."
—Nikolai Beliński gdy Pack-a-Punch ulepsza broń.
"I am Nikolai. The amazing and powerful cossack."
"Jestem Nikolai. Wspaniały i silny kozak."
—Nikolai Beliński
"Pack-A-Punch? Oh my god! I think it makes vodka!"
"Pack-A-Punch? O Mój Boże! To pewnie robi wódkę!"
—Nikolai Beliński w Der Riese
"Now I can go hack computers and mainframes and... I want to drink."
"Teraz mogę iść hakować komputery i jednostki centralne i... chcę pić."
—Nikolai Belinski po zabraniu Hakera
"Oh, low on ammo. Think Nikolai think. Okay, I'm got it. HELP!!! I'M NEED MORE AMMO!!!"
"O, mało amunicji. Myśl Nikolai, myśl. Dobra mam. POMOCY!!! POTRZEBUJE WIĘCEJ AMUNICJI!!!"
—Nikolai Belinski
"It must be fun to watch this fat russian runs."
"Takiego oglądanie biegającego grubego Rosjanina musi być fajne."
—Nikolai Belinski po kupieniu Stamin-Upa

WideoEdytuj

Nikolai's Quotes (Kino)

Nikolai's Quotes (Kino)

Cytaty Nikolaia na mapie Kino der Toten

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.