FANDOM


BO4topright Ztr

Pułapka APD – funkcja trybu zombie, występująca na mapie Alpha Omega.

Pułapka działa na obszarze pokoju przesłuchań, skąd również jest uruchamiana. Do działania wykorzystuje energię zmagazynowaną w APD, w celu wytworzenia elektrycznych kul, którymi następnie atakowani są zombie. Warto zwrócić uwagę na to, że gracz nie jest celem ataku i nie otrzymuje żadnych obrażeń od pułapki. APD zabija zombie przez 30 sekund po czym musi się naładować przed kolejnym użyciem. Trwa to 60 sekund. Przed pierwszym użyciem pułapki konieczne jest jej odblokowanie.

Aby odblokować pułapkę, w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie dostępu do Pack-a-Puncha oraz zdobycie Galwakastetu. Następnie należy udać się bunkra i odnaleźć telewizor z białym szumem, po czym zabić w jego pobliżu jednego zombie. Urządzenie to można spotkać w czterech miejscach:

 • jadłodajnia – naprzeciwko atutu Woda;
 • łóżka – przed przejściem do generatorów po lewej stronie od Pack-a-Puncha;
 • łóżka – przed przejściem do generatorów po prawej stronie od Pack-a-Puncha;
 • lobby – za kominkiem.

Telewizor zostanie włączony a gracz usłyszy pięć kodów o postaci: 1 litera, 4 cyfry. Należy je zapamiętać w danej kolejności. W dowolnej chwili można też dokonać interakcji z telewizorem, aby ponownie odsłuchać kody. Każda litera określa dom, w którym należy nastawić zegar. Odpowiednia godzina wyrażona jest przez cztery cyfry kodu. Oznaczenia literowe poszczególnych domów można odczytać z należących do nich skrzynek pocztowych:

 • A – żółty dom;
 • B – zielony dom;
 • C – cele;
 • D – ośrodek transfuzyjny;
 • E – pokój operacyjny;
 • F – pokój przesłuchań.

Zegary natomiast zlokalizowane są w następujących miejscach:

 • żółty dom - piętro – przy przejściu na schody;
 • zielony dom - piętro – przy wyjściu do ogródka;
 • cele – przy przejściu w stronę pokoju operacyjnego;
 • ośrodek transfuzyjny – między łóżkiem a przejściem do ogródka zielonego domu;
 • pokój operacyjny – na piętrze, po prawej stronie od gabloty z Ray Gunem Mark II;
 • pokój przesłuchań – w rogu naprzeciwko tablicy z napisem "I will have my ascension".

Zegary należy nastawić w kolejności podanej przez telewizor. Popełnienie błędu powoduje zresetowanie zadania. Konieczne jest wtedy zakończenie rundy i ponowne użycie telewizora, w celu otrzymania nowego zestawu kodów. Nastawiając zegar poprzez interakcję z nim, możliwe jest przesuwanie jego wskazówek zawsze o 15 minut do przodu, z kolei atakując go nożem – o godzinę. Po ustawieniu odpowiedniego czasu, znajdująca się w danym domu pułapka zostanie odblokowana. Wyjątkami są cele i pokój operacyjny. W pierwszym przypadku otwarta zostanie szafka, z której gracz może odebrać darmową, ulepszoną broń. Nastawienie zegara w pokoju operacyjnym z kolei zapewnia dostęp do gabloty z ulepszoną wersją Ray Guna Mark II.

Ponieważ kodów jest pięć a zegarów sześć, możliwe jest, że jedna z pułapek nie zostanie odblokowana. Należy wtedy udać się do nienastawianego zegara i dokonać z nim interakcji. W ten sposób odblokowana zostanie pułapka lub broń znajdująca się w danym domu.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.